Integritetspolicy

På Eldros värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vi tycker att det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

För att kunna genomföra handel och köp av dina skins, så behöver vi behandla vissa av dina personuppgifter. Detta för att kunna sköta bland annat utbetalningar, men också för att vi exempelvis ska kunna skicka nyhetsbrev till dig, om du valt detta.

Vi lagrar därmed vissa av dina personuppgifter i vårt register.

De personuppgifter vi lagrar är:

  • Namn.

  • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

  • Dina uppgifter avseende betalning (Swish/Banköverföring)

  • Information om ditt steamkonto.

  • Din kommunikation med oss.

  • Uppgift om dina försäljningar till oss.

  • Eventuell sammanfattning om dig som du fyllt i själv i kommunikation med oss via e-post eller formulär.

  • Insamling av e-postadress som för att skicka ut nyhetsbrev, samt att vi ska kunna ge dig information om nyheter gällande vår service.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera din försäljning på ett tryggt och säkert sätt.
Detta så kallade berättigade intresse tillsammans med det ingångna avtalet vid köpet utgör en rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att detta berättigade intresse i dessa fall väger tyngre än skyddet för din personliga integritet.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Normalt sparas uppgifterna i maximalt 24 månader innan de gallras.

I vårt fakturasystem sparas dock uppgifterna enligt bokföringslagen.

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

Om du interagerar med oss i sociala medier innebär det att en överföring av dina personuppgifter, till exempel din bild och ditt namn, kommer att ske till tredjeland utanför EU/EES-området, mer specifikt till USA. Detta sker automatiskt när du är aktiv på sociala medieplattformar och är därmed ingenting vi på Eldros kan påverka. Överföringen sker i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning inklusive GDPR.

Snabb och säker försäljning av skins.
Eldros Trades AB (org.nr 559337-7327)
Helsingborg, 252 75
Närlundavägen 12G
info@eldrostrades.se
© 2023 Eldros Trades AB. All rights reserved.
Eldros Trades AB är inte på något sätt eller vis knutet till VALVE eller deras dotterbolag.